TachoMobile

TachoMobile jest programem przeznaczonym dla kierowców zawodowych, którzy są zobowiązani do rejestrowania swojego czasu pracy/jazdy za pomocą tachografów.

Za pomocą programu w łatwy sposób zarejestrujesz poszczególne aktywności: jazdę, odpoczynek, pracę, dostępność, rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy.

Program posiada możliwość automatycznego rozpoznania poruszania się pojazdem. Konieczne jest jedynie manualne rozpoczęcie pracy oraz ewentualnie wpis związany z odpoczynkiem. W każdej chwili funkcję tę można wyłączyć.

Rozpoznawanie jazdy korzysta połączenia sieciowego oraz poprzez sprawdzanie średniej prędkości poruszania się używając usługi lokalizacji telefonu. W przypadku nie udzielenia pozwolenia na dostęp do lokalizacji - usługa rozpoznawania jazdy nie będzie działała.

Program wyświetla aktualny czas jazdy, czas jazdy dziennej, dobowy czas pracy. Sprawdza, czy zostały wykonane pauzy. Odpoczynki dobowe. itd. Wykryte naruszenia są komunikowane.

Za pomocą programu możemy sprawdzić historię z poprzednich tygodni pracy za kierownicą. Nie ma konieczności robienia uciążliwych wydruków, czy też sprawdzania tarczek albo zapisywania w zeszycie czasów postojów, rozpoczęcia jazdy - wszystko w łatwy sposób można sprawdzić w programie.

Program umożliwia również edycję wpisów - ich poprawę, modyfikacje lub też ich usuwanie.

Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free

Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free - za pomocą programu obliczysz:

 • kwotę wynagrodzenia z tytułu Umowy o pracę, Umowy zlecenia, Umowy o dzieło oraz dla Działalności gospodarczej (samozatrudnienie),
 • dla umowy o pracę i działalności gospodarczej istnieje opcja obliczenia wynagrodzenia uwzględniając okresową niezdolność do pracy (chorobowe),
 • program oblicza wynagrodzenie zarówno od podanej kwoty Brutto (zawartej na umowie) jak również od kwoty Netto (na rękę),
 • szczegółowe wyliczenia - pozwalają na sprawdzenie kwot na poszczególne składniki wynagrodzenia tj. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek, które dotyczą pracownika, jak również koszty po stronie pracodawcy,
 • istnieje możliwość eksportu poprzez e-mail dokonanych obliczeń(w formacie txt lub csv),
 • dodatkowo program wyświetla składki ZUS dla przedsiębiorców - standardowe, preferencyjne dla nowych firm, oraz według nowych zasad Ulga na start (bez składek społecznych przez 6 miesięcy) - oraz działalność nierejestrowana,
 • program umożliwia porównanie ze sobą różnych umów,
 • dla większych wynagrodzeń istnieje opcja wyliczenia wynagrodzenia rocznego w postaci tabeli wynagrodzeń - uwzględniane są progi podatkowe, próg 50% kosztów oraz maksymalna podstawa do ZUS.

Kursy Walut NBP - Free

Kursy Walut NBP - Free jest darmowym programem za pomocą którego w prosty i intuicyjny sposób sprawdzisz:

 • aktualne kursy średnie walut obcych publikowane przez NBP w tabeli A (są one aktualizowane od poniedziałku do piątku ok. godziny 12:00);
 • aktualne kursy kupna sprzedaży wybranych walut publikowane przez NBP w tabeli C (dane te są aktualizowane od pn. do pt. ok. godziny 8:00);
 • aktualny kurs złota notowany przez NBP;

Program posiada wbudowany przelicznik wybranej waluty wg. pobranych kursów średnich, kupna i sprzedaży. Można również ustawić indywidualny kurs przeliczania i przeliczać dane według tego kursu;

Aplikacja wyświetla dla wybranej waluty wykres z kursem średnim - do 5 lat wstecz.

Program umożliwia wyświetlenie wartości kursu na wybrany dzień z historii notowań do 5 lat wstecz - kurs ten można automatycznie przenieść do przelicznika walut i go w łatwy sposób przeliczyć.

Aplikacja posiada wbudowany widget na ekran główny telefonu/tabletu - z aktualnym kursem wybranej waluty. Klikając na widget - zostaje uruchomiony przelicznik waluty wraz z wykresem.

Sprawdź Czynny VAT

Sprawdź Czynny VAT - Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna dla osób, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa ta jest udostępniona przez systemy informatyczne Ministerstwa Finansów. Użytkownicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT na dzień poprzedzający wykonanie zapytania. Wpisanie w pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT.

VATcalc - Kalkulator VAT Brutto Netto

VATcalc - za pomocą programu w szybki sposób przeliczysz kwoty od Brutto, Netto lub VAT. Istnieje również możliwość przeliczania otrzymanych kwot przez podaną ilość. W programie zawarto stawki dla różnych krajów europy. Dodatkowo można ustawić 3 indywidualne stawki i używać ich do obliczeń.